Medisch Specialistische Expertise

Vakbekwaam. Zorgvuldig. Onafhankelijk. Onpartijdig. Integer.

Melius Medisch Specialistische Expertise treedt op als gerechtelijk deskundige in zowel het civiele recht als het strafrecht bij rechtbanken en gerechtshoven, voor advocatenbureaus, letselschadebureaus en particulieren.

Breed inzetbaar voor
zowel patiënt als arts

Melius Medisch Specialistische Expertise kan als gerechtelijk deskundige worden ingezet in het geval van aanhoudende – of chronische pijnklachten en verminderd functioneren als gevolg van uiteenlopende oorzaken, waaronder ongevallen en medische fouten. Onze deskundigheid betreft het vakgebied Pijngeneeskunde en, in bredere zin, het specialisme Anesthesiologie. Wij treden bij strafrechtelijke zaken op voor zowel patiënt als arts.

Voorafgaande aan een (eventuele) juridische procedure kunnen wij worden ingezet voor het verkrijgen van een voorlopig deskundigenbericht, een partij deskundigenbericht, een medische expertise of contra-expertise.

Gespecialiseerd medisch advies of een tweede/derde mening

Buiten rechte kunt u bij ons terecht voor het verkrijgen van gespecialiseerd medisch advies of een tweede/derde mening omtrent de aanhoudende – of chronische pijnklachten en het verminderd functioneren, veroorzaakt door uiteenlopende oorzaken, waaronder een hernia in de nek of lage rug, fibromyalgie, artrose en whiplash, maar ook wanneer er geen duidelijke oorzaak te vinden is (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke pijnklachten of SOLK).

U heeft geen verwijzing nodig. De kosten komen voor rekening van uw werkgever of uzelf.