Gerechtelijk deskundige

Melius Medisch Specialistische Expertise wordt ingezet als gerechtelijk deskundige in het geval van aanhoudende – of chronische pijnklachten en verminderd functioneren als gevolg van uiteenlopende oorzaken, waaronder ongevallen en medische fouten. Bij strafrechtelijke zaken treden wij op voor zowel patiënt als arts.

Voorafgaande aan een (eventuele) juridische procedure kunnen wij worden ingezet voor het verkrijgen van een voorlopig deskundigenbericht, een partij deskundigenbericht, een medische expertise of contra-expertise.

U kunt bij ons terecht voor een deskundigenbericht in opdracht van de rechter/raadsheer. Tevens kunt u bij ons terecht voor het verkrijgen van een voorlopig deskundigenbericht of een partij deskundigenbericht. Al onze medewerkers stellen zich bij de uitvoering van iedere opdracht op als vakbekwaam, zorgvuldig, onafhankelijk, onpartijdig en integer. Wij conformeren aan de Gedragscode civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken, de Leidraad deskundigen in civiele zaken, de Gedragscode strafrechtelijke zaken, het Reglement tuchtrechtspraak, de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de criteria voor deskundigenrapporten van het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (CTG). Onze deskundigheidsgebieden betreffen Pijngeneeskunde en, in bredere zin, Anesthesiologie. Meer informatie over het specialisme Anesthesiologie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).